DOBAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT

Új tatalmak, hírek

BEJEGYZÉS DÁTUM

A honlap frissítése alkalmat adott a munkák statisztikai szempontok szerinti áttekintésére is. Eszerint: 131 a > munkalistában szereplő terv megoszlása a kövekező:

A tervfajtákat vizsgálva:
A pályázatok (országos, meghívásos vagy házi-) száma: 30
A vázlattervek száma: 24
A tanulmánytervek: száma: 22
Az engedélyezési tervek (elvi- is) száma: 14
A nem megvalósult kivitelezési tervek száma: 11
A megvalósult tervek száma: 30

A témák osztályozása a következő eredményt hozta:
1-2 lakásos lakóépületek: 24
Többlakásos lakóépületek, együttesek: 18
Oktatási létesítmények (alsófokú és felsőoktatás): 19
Művelődési létesítmények: 14
Sportlétesítmények: 4
Irodaházak: 13
Kereskedelmi létesítmények és szállodák: 15
Ipari létesítmények: 14
Településrendezési, beépítési tervek: 10

A tervezési helyszín szerinti megoszlás:
Budapesti helyszínre készült terv: 75
Vidéki helyszínre készült terv: 56


2024.03.30.

Jelentősen bővítettük honlapunk tartalmát. Archívumunkat ismételten átkutatva, több eddig nem bemutatott, de a munklistában szereplő munkához társíthattunk tartalmat.
Ezenkívül több, eddig szándékosan kihagyott munkát soroltunk be az időrendbe.
Azzal a dilemmával találkoztunk, hogy a munkák sorának (melyek természetszerűen nem mind egyformák, vagy visszatekintve gyengébbek),
bemutatásának teljességére törekszünk, vagy csak válogatást publikálunk.
Úgy döntöttünk, hogy talán érdekesek lehetnek azok a folyamatok, változások, melyek a szemlélet alakulását (esetleg fejődését) mutatják be.
Ezenkívül igyekeztünk az elevult linkeket (melyek főjént idegen forrásokra mutattak) frissíteni, vagy pontosítani.

Az első bemutatott terv 1974-ben készült, még az egyetemen. Tehát 50 éve. A tervek listája 131 munkát tartalmaz. Ebből 90 terv került ismertetésr jelenleg.


2024.03.20.

Hozzáadtuk a honlapunk anyagaihoz a nytitókép > interaktív diagramját, mely a fontosabb munkák időmátrixba rendezett jellemző alaprajzát mutatja azonos léptékben és valós tájolással. A feltüntetett tervekre helyezett kurzor az adott munkára vezet


2024.02.11.

További tervek és a korábban már fennlévő munkák kiegészítései kerültek fel az oldalra:

Így:
a Miskolci Ingatlankezelő Vállalattelephelyére tervezett iroda-szociális épület (1980) építés közbeni fotóit (kiegészítésként)
a Pilisszentivánra tervezett extra keskeny telekre készült családiháztervet (1982) (újként)
a Magyar Rádió Nagyzenekari Stúdiója (melyet Gulyás Zoltánnal készítettem) (1987)eddigi anyagait további tervlapokkal (kiegészítésként) 
a Pomázra épült családiház és műteren (1994) további terveit (kiegészítésként) és a közvetlen szomszédjában épült faszerkezetű családiház (1994) tervét (újként)
a dunalmási projekthez tartozó Gyógyfürdő terveit (2006) (újként)
a Hungária Körút szomszédságába tervezett Bérirodaház (2007) további tervlapjait (kiegészítésként)
  

2024.02.08.

Hozzáadtuk a honlapunk anyagaihoz a nytitókép statikus diagramját, mely a fontosabb munkák időmátrixba rendezett  jellemző alaprajzát mutatja azonos léptékben és valós tájplással


2024.01.11.

Kiegészítettük és részben átrendeztük honlapunkat

"ÚJ" névvel oldalt indítottuk, ahol a viszonylag statikus honlapunk tartalmában beélló változásokra hívjuk fel a figyelmet
"SZEMÉLYES PUBLIKÁCIÓK" című oldalt nyitottunk, ahol Dobai János DLA szakmai portfóliója: publikációk, közéleti megnylvánulások szerepelnek

Ezek közül kiemelnénk  ma is aktuális mivolta miatt, a 2013-ban, a BME Diplomaosztó Ünnepségén elhangzott Ünnepi beszédet

A munkákat tartalmazó > munkalistába új tartalmakat csatoltunk, főleg a korábban hiányosan szereplő korai terveket bemutatva, esetenként kiegészítve

így:
a Kiskunhalasi féléves terv (1974) bemutatásának kiegészítését
a “Posta Számítástechnikai és Szervezési Intézcet” című a diplomaterv (1977) tervlapjait
a A Révfülöpi 8 Tantermes Általános Iskola (1977-1980) archív fotóit
az “Önálló Zeneiskolákt” tervpályázat (1978) tervlapjait
a “Budaőrsi Jókai Mór Művelődési Központ” házi pályázat (1980) tervlapjait
a “Miskolc, Erenyői Majális Park és Szabadidő Központ” házipályázat (1980) műszaki leírását
a “Magéerős paneles lakóépületek a Miskolci Házgyár szerkezeteiből” című, ÉSZAKTERV házipályázat (1980) egyes tervlapjait
a Fővárosi IV.-XV. kerületi Ingatlankezelő Vállalalt Központi Telephelye (1982) egyes épületeinek fényképeit
a Benei-féle Édesipari termékgyár Kiviteli tervének (1986) egyes tervlapjait
a Balatonfüredre tervezett Családiház tervének (1998) egyes tervlapjait
a XII. kerületi, Csörsz utcai Oktatási Központ és Bérirodaház kiviteli tervének (2000) egyes tervlapjait
És egy új munka, a budaörsi családiház együttes (2023) látványterveit
  

2023.12.25
x xxxx.xx.xx

> Szerzői jogok